02.lv projekts
kompleksa Latvijas karte
(Rīga) zvaigžņota debess
+5 °C
↗SSW,4km/h
56.1%
+1.9%
10km
fons
(Daugavpils)
+6.9 °C
49%
+2%
20km
fons
(Liepāja) zvaigžņota debess
+4 °C
↗SSW,8km/h
93.2%
+1.9%
10km
fons
(Jelgava)
+4.9 °C
↗SW,7-11km/h
75%
+1.9%
20km
fons
(Jūrmala)
fons
(Ventspils) zvaigžņota debess
+4 °C
↗SSW,13km/h
100.0%
+1.9%
10km
+0.1nSv/h
(Rēzekne)
+5 °C
↘NW,8-15km/h
30%
+1.9%
20km
fons
(Valmiera)
+3.3 °C
47%
+1.8%
20km
fons
(Saldus)
+7.5 °C
→W,7-15km/h
72%
+1.9%
20km
(Talsi)
+7 °C
76%
+1.9%
20km
+0.2nSv/h
(Bauska)
+5.1 °C
↑S,6-11km/h
74%
+1.9%
20km
(Krāslava)
fons
(Dobele)
+7.1 °C
↗SW,4-8km/h
68%
+1.9%
18.843km
(Gulbene)
+3.2 °C
→W,8-15km/h
40%
+1.9%
20km
fons
(Salacgrīva)
+4.6 °C
↗SW,13-22km/h
70%
+1.8%
20km
fons
(Pāvilosta)
+4.6 °C
↑S,12-22km/h
87%
+1.9%
19.726km
(Kolka)
+4.4 °C
↘NW,3-11km/h
92%
+1.9%
9.446km
(Madona)
fons