02.lv projekts
kompleksa Latvijas karte
(Rīga)
+9.2 °C
↑S,15-29km/h
88%
+0.6%
10.14km
+0.3nSv/h
(Daugavpils)
+8.9 °C
91%
+0.8%
11.63km
fons
(Liepāja)
+9.1 °C
↗SW,18-40km/h
77%
+0.5%
20km
+7.4nSv/h
(Jelgava)
+7.6 °C
↑S,11-22km/h
95%
+0.6%
7.197km
+0.7nSv/h
(Jūrmala)
+0.3nSv/h
(Ventspils)
+9.2 °C
↗SW,40-54km/h
77%
+0.3%
20km
+0.2nSv/h
(Rēzekne)
+7.3 °C
↑S,15-22km/h
96%
+0.8%
8.588km
fons
(Valmiera)
+8.6 °C
95%
+0.5%
4.388km
+1nSv/h
(Saldus)
+8.9 °C
↗SW,11-26km/h
93%
+0.5%
8.215km
(Talsi)
+9.3 °C
88%
+0.4%
13.106km
+0.7nSv/h
(Bauska)
+7.1 °C
↑S,15-22km/h
96%
+0.6%
6.68km
(Krāslava)
fons
(Dobele)
+7.6 °C
↑S,11-18km/h
97%
+0.5%
5.166km
(Gulbene)
+6.7 °C
↖SE,11-22km/h
100%
+0.7%
1.11km
+0.8nSv/h
(Salacgrīva)
+9.7 °C
↑S,22-40km/h
88%
+0.4%
12.524km
+0.3nSv/h
(Pāvilosta)
+9.2 °C
↗SW,11-29km/h
73%
+0.4%
20km
(Kolka)
+10.1 °C
↗SW,15-22km/h
89%
+0.3%
16.401km
(Madona)
+0.4nSv/h